ที่อยู่ท่องเที่ยวศิลปจารีตจารีต | www.getmart.info 

ประกาศอัพเดท

ที่อยู่ท่องเที่ยวศิลปจารีตจารีต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:05 น. เข้าชม 95 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคตะวันออกย้วยทิศอุดรและเป็นสูญสิ้นบำเพ็ญการกลุ่มจังหวัดภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดรตอนบน 1 ของเมืองไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ แผ่นดินล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นภารายิ่งใหญ่ของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนือแบบเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายทิศอุดร คือ พารากุมภวาปี นครหนองหาน พารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกทม. 564 กม. มีขอบเขตกะ 11,730 ตารางกิโล (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดร และยังมีอู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของบ้านเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ธานีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตดูแลกว้างใหญ่ใหญ่ยิ่งในบ้านเมือง ปัจจุบันนี้อุดรธานีเป็นสูญสิ้นกลางการคมนาคมทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศอุดร เป็นหายกลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางประชุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาพบว่า มณฑลพท.ที่เป็นบุรีอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดุจดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรซูฮกในแวดวงศึกษาเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยาระหว่างเมืองว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเติบใหญ่ในเกรดสูง และอาจถ่ายทอดความพัฒนานี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะวิธียิ่งเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.อุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สึงของมานพสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยเหตุการณ์ในอดีตของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังมณฑลทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในพงศาวดารแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นธานีอุดรธานีมีขึ้นในตำนานครั้นเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดพยุหะไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชประชวรด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดเดาว่าเคยเป็นนครที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีอุดรธานีได้มีส่วนกับการศึกการทำศึก บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่พาราหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับกระบวนไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เป็นการชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีกิริยาอาการจะดุเดือด ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นประเทศจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่มีขึ้นชื่อ พางแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับนครจังหวัดหนองคายขึ้นการถือบังเหียนกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส เกี่ยวเนื่องจากฝรั่งเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม กู่เรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของเท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้เยียวยารักษาแว่นแคว้นไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีข้อจำกัดห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในแสงสว่าง 25 กิโลเมตรของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่พาราจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราศูนย์กลางของหัวมณฑลหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพขยับย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีประจุบัน) ห่างจากฝั่งลำน้ำโขงกว่า 50 กิโล เมื่อทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสมสม เพราะว่ามีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองประจักษ์ปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบัญชาการให้ตั้งศูนย์กลางมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยประจวบเหมาะเพราะเหตุทางด้านความมั่นคงและการประเทศระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อพาราครั้นราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติต้นโพ") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งมณฑลอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว เมือง อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการแปลงการดำเนินงานจากระบอบสมบูรณาญาอำนาจอันชอบธรรมราชมาเป็นรูปแบบระบบประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปฏิรูปชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการราชอาณาจักร เพิกถอนการบริหารในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงเหลือเนื้อๆเมืองและอ.แต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินปางจังหวัด "อุดรธานี" แต่ ทำนองไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานร.ด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงรูปร่างของศูนย์กลางการบริหารในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการปฏิบัติงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ทางธรรมชาติ[แก้] สวนส่วนกลางหนองชัด สวนส่วนกลางหนองกระจ่าง อ.นครอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองชั้นในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอประเทศอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอประเทศอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มปกป้องสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องท่องเที่ยวทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครจังหวัดจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.ประเทศอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักมณฑลธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.พารา วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อ.นคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อว่องไว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นตำนานโฮจิมินห์ อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ลูกศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ศิลปพิธีกรรมจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.ภารา ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักประเทศ มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดมณฑลวัดพระพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร วันสงกรานต์นครอุดรธานี อ.ประเทศอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี บริเวณสวนธารณะหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานรีตบุญดอกไม้เพลิงล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดมณฑลสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดบริเวณลานงานการบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักภาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้ไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นออกตัวผ้าพื้นพารา บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอประเทศอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด ธานีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องเดินทางกับบุรีใกล้เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคุดคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนตำนานภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดคู่มือ-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานสัมพันธไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ฝายลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองชัดศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพราะด้วยเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราอุดรธานีได้กระทำการสังคายนายหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงเติบใหญ่พระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานผนึกระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเลี่ยงนอกเหนือจะมีพระที่พักหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่กดตราของบาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินสมัยนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนหลวงหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่อาณาประชาราษฎร์เพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงสระบัว เป็นสวนธารณะเพราะด้วยใช้ออกศักดิ์กายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอนครอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติเติมแต่งไว้วิธีงาม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เป็นนิตย์ธานีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคสุริยาออกทแยงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5บุรี(นครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-ลำน้ำชี-สายน้ำพรหม-สายธารเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-แม่น้ำพอง-น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-น้ำการทำศึก-แม่น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-สายน้ำการศึก-ลำน้ำพุง-สายธารก่ำ) ที่เป็นที่ยอดน้ำน้ำที่ยิ่งใหญ่ของภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่ประธานแบบนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการแผนการท่องสัญจรเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติปราณีป่าและตระกูลพืชเตรียมการโฆษิตเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ บุรีอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีกลุ่มคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีคณะพิทักษ์สวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานสิงขรสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอภารา เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่แถวแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(โดยตลอดภูมิประเทศอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี บุรีกาฬสินธุ์และเขตอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีอุดรธานี) แหล่งท่องเที่ยวล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวแขเดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเหตุด้วยบูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.เมืองอุดรธานี สถานที่สำคัญทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท 1 ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานเมืองอุดรธานี อำเภอภารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอนครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่วิธูศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนชุมพลพัฒนาราม อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดวิมาน อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเรียนและท่องตะลอนเชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ต้องการยามมืออาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ พนักงานรักษาความปลอดภัย มีประสบการณ์ ติดต่อ บริษัทท็อปโพรเทค 0886664462

(ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งานประกัน 4 ก.ค. 2563

ราคา 999 บาท

เข้าชม 4 ครั้ง

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 7 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 27 ครั้ง

ผ้าม่านทาวน์โฮม ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น มู่ลี่อลูมิเนียม ชัยพฤกษ์ ไทรน้อย

(ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 3 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4 ครั้ง

ขายอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น 6.8 ล้าน ทำโรงงานได้ กว้าง 8 เมตร ลึก 30 เมตร ซอยกาญจนาภิเษก8 บางแค ทำเลดีเป็นห้องหัวมุม จอดรถได้ 3 คัน

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ทาวน์เฮาส์ 27 มี.ค. 2563

ราคา 6,800,000 บาท

เข้าชม 28 ครั้ง

ซอยรามคำแหง 30/1 ใกล้รพ.รามคำแหง บางกะปิ หัวหมาก กรุงเทพมหานคร สงบร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย โทร 09-4485-8800

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ห้องพัก 28 เม.ย. 2559

ราคา 3,000 บาท

เข้าชม 385 ครั้ง

หมูแผ่นทอด หมูยิ้มยิ้ม นครปฐม ปลีกส่งราคาถูก

(ประกาศฟรี นครปฐม) - ธุรกิจ งานธุรกิจเสริม 18 ต.ค. 2562

ราคา 35 บาท

เข้าชม 148 ครั้ง

หมูแผ่นนครปฐม หมูยิ้มยิ้ม ห่อ 35บาท รับตัวแทนจำหน่าย

(ประกาศฟรี นครปฐม) - Video 27 พ.ค. 2563

ราคา 35 บาท

เข้าชม 52 ครั้ง

หมูแผ่นนครปฐม หมูยิ้มยิ้ม ห่อ 25บาท รับตัวแทนจำหน่าย

(ประกาศฟรี นครปฐม) - อาหารขนม เครื่องดื่ม 18 ต.ค. 2562

ราคา 25 บาท

เข้าชม 135 ครั้ง

ชุดกล้อง 2ล้าน,ir20เมตร 4จุด 4400บาท (RG6 100M+ hdd.1TB) ประกัน2ปี

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพกล้องวงจรปิด 18 ม.ค. 2560

ราคา 4,400 บาท

เข้าชม 259 ครั้ง

รับสมัครงาน แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - ธุรกิจ งานงานประจำ 18 ก.พ. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 254 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:05 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน